Про Укрінюрколегію

Українська іноземна юридична колегія – одна з найстаріших і найвідоміших юридичних установ України, заснована на базі Представництва колишньої союзної Інюрколегії, яке функціонувало в Українській РСР з 1937 року.

2012 рік – ювілейний в історії Укрінюрколегії, яка відзначає 20 років діяльності в незалежній Україні, і це співпадає з 75-річчям від утворення Представництва Інюрколегії в Українській РСР, у складі якого розпочали свою професійну діяльність багато з нинішніх фахівців Укрінюрколегії. Від самих витоків традиційними для Укрінюрколегії є справи, пов’язані зі спадкуванням майна за кордоном і в Україні. Однак діяльність Укрінюрколегії не обмежується іноземними та вітчизняними спадщинами.

Сьогодні Укрінюрколегія – це фахівці різних галузей національного, іноземного та міжнародного приватного і публічного права: юристи, адвокати, економісти, лінгвісти міжнародної кваліфікації з великим досвідом роботи у справах, ускладнених іноземним елементом. Укрінюрколегія має розгалужену систему представництв в Україні та широку інокореспондентську мережу в іноземних державах.

Укрінюрколегія представляє інтереси багатьох тисяч громадян України за кордоном – насамперед у країнах Західної Європи, на Близькому Сході, у США, Канаді, країнах Південної Америки та Австралії.

В Україні Укрінюрколегія надає юридичні послуги посольствам іноземних держав, українським та іноземним бізнесовим структурам, представляє інтереси іноземних громадян.

В питаннях захисту прав громадян України за кордоном Укрінюрколегія діє у співпраці з Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Головним архівним управлінням, місцевими державними адміністраціями, дипломатичними представництвами та консульськими установами України в іноземних державах.

З розвитком незалежності України Укрінюрколегія реалізує соціально-правові інтереси нашої держави на національному та міжнародному рівні. На зламі століть Укрінюрколегія надала юридичне забезпечення у справі виплат ФРН та Австрією компенсацій 600 тисяч українців – колишнім остарбайтерам.

Нині Укрінюрколегія активно працює над іншою проблемою національного масштабу – захистом прав українських трудових мігрантів за кордоном, передусім у країнах Західної Європи.

Задля ефективності роботи щороку розширюється мережа обласних представництв Укрінюрколегії в Україні та іноземних кореспондентів Укрінюрколегії за кордоном.