Практика сучасної комерційної діяльності часто призводить до необхідності звернення до суду за захистом порушених прав та інтересів, а певні несприятливі обставини можуть обумовити необхідність захищати власні права від неправомірних посягань інших господарюючих суб'єктів та суб'єктів владних повноважень.

Універсальним способом захисту у таких випадках є звернення до компетентного суду в системі судової влади україни, оскільки остання побудована таким чином, що її юрисдикція поширюється на всі спори незалежно від природи їх виникнення.

З огляду на численність процедур судового розгляду, часті зміни законодавства та суперечливість його окремих положень, отримання правосудного рішення може коштувати чималих зусиль.

З іншої сторони, мало лише юридично закріпити поновлення порушеного права. Не рідко виникає необхідність у примусовому виконанні рішення та контролі за порядком проведення процедури примусового виконання судового рішення.

Ми надаємо комплексний юридичний супровід в питаннях судових спорів, здійснюючи представництво наших клієнтів з моменту подання позову до компетентного суду до моменту повного фактичного виконання судового рішення, приділяючи особливу увагу розробці матеріально-правової позицій щодо суті спору та процесуальній стратегії та тактиці ведення судового розгляду і примусового виконання судового рішення.