Як і будь-яке явище в нашому житті діяльність господарюючого суб'єкта розпочинається зі стадії його створення, проходить певну кількість стадій розвитку, які обумовлюють організаційні та інші зміни господарюючого суб'єкту, та закінчується припиненням його діяльності.

Правове закріплення вказаних процесів відбувається шляхом проведення відповідних реєстраційних процедур, складність та кількість яких варіюється залежно від організаційно-правової форми господарюючого суб'єкта, виду, форми та галузі його діяльності.

Здійснення певних видів діяльності господарюючих суб'єктів не можливе без наявності ліцензій, патентів та документів дозвільного характеру.

Крім того, діяльність господарюючого суб'єкта часто обумовлює потребу у отриманні фахової юридичної консультації з приводу організації певного виду діяльності, корпоративних, договірних, трудових, комерційних, конкурентних та інших відносин.

Наша компанія надає якісні та оперативні послуги щодо підготовки проектів господарських договорів та надання комплексного юридичного супроводу на стадіях укладення, виконання та припинення господарських договорів, отримання ліцензій, патентів та документів дозвільного характеру, реєстрації створення, зміни та припинення господарюючих суб'єктів в україні, а також представництв іноземних компаній в україні, консультування у галузі комерційної діяльності та управління.