Не секрет, що інвестування в україні в силу швидкого розвитку певних секторів економіки є перспективною та прибуткової формою отримання прибутку для іноземних інвесторів.

Однак, у зв'язку із специфікою українського законодавства та його відмінностей від законодавства інших країн, частина потенційних іноземних інвесторів утримується від інвестування в Україні, а особи, які вже здійснили інвестиції в Україні, часто не використовують свої інвестиційні можливості із максимальною ефективністю.

З огляду на успішний досвід інвестування в Україні багатьох іноземних інвесторів можна стверджувати, що ефективність та безпека здійснення іноземних інвестицій в Україні та фактичне отримання прибутку іноземним інвестором обумовлюється не в останню чергу наявністю повної та об'єктивної інформації щодо правового регулювання іноземного інвестування в Україні із врахуванням практичного досвіду супроводу інвестиційної діяльності.

Наша компанія із врахуванням актуального практичного досвіду у галузі іноземного інвестування в Україні надає консультації та правову допомогу в організації та здійсненні різних форм іноземних інвестицій в Україні, юридичний супровід отримання прибутку від інвестування в Україні, захист прав та інтересів іноземних інвесторів. Крім того, фахівці Укрінюрколегії мають значний досвід представництва іноземних інвесторів у судах України та під час міжнародної арбітражної процедури розгляду спорів, зокрема, згідно з правилами ICSID.