Функціонування кожного господарюючого суб'єкта незалежно від організаційно-правової форми та напрямків діяльності пов'язана із виконанням норм податкового законодавства. Кількість податків, зборів та обов'язкових платежів, особливості їх нарахування та сплати до державного, місцевого бюджету або державного цільового фонду, нажаль, нерідко породжують дискусійні питання у сфері оподаткування.

Вказані дискусійні питання зазвичай лежать в перетині площин юриспруденції та бухгалтерського обліку і для їх вирішення необхідне застосування фахових знань та актуального практичного досвіду як у галузі права, так і в галузі бухгалтерії та податкового обліку.

В галузі оподаткування слід окремо виділити питання прикладного застосування податкового законодавства, а саме питання розрахунку та сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, формування та подання до відповідних органів звітної документації.

Ми надаємо комплексний консультаційний супровід в питаннях оподаткування як в розрізі застосування певних норм податкового законодавства у різних практичних ситуаціях, так в розрізі податкового планування, оптимізації оподаткування та зменшення податкового навантаження.

Наша компанія також пропонує комплекс бухгалтерських послуг для суб'єктів господарювання, зареєстрованих в україні, включаючи розрахунок податків, зборів та обов'язкових платежів, консультації з питань бухгалтерського та податкового обліку, підготовка необхідної звітної документації та її подання до відповідних державних органів.