Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України.

В залежності від правової природи існування та напрямку діяльності чинне законодавство розрізняє наступні громадські об'єднання: громадські організації, політичні партії, релігійні організації, профспілки та інші громадські об'єднання.

Кожне із зазначених об'єднань має специфічні особливості створення та функціонування, в тому числі особливу у порівнянні із іншими юридичним особами реєстраційну процедуру, обумовлені відповідним правовим регулюванням.

Крім того, чинним законодавством передбачена можливість створення об'єднань вказаних вище суб'єктів.

Зазвичай, громадські об'єднання створюються як неприбуткові організації в найбільш загальному розумінні з метою задоволення певних спільних інтересів їх учасників за відсутності мети отримання прибутку.

Відповідно до вимог чинного законодавства громадське об'єднання вважається неприбутковою організацією лише після отримання відповідного статусу та внесення відомостей про таке об'єднання до реєстру неприбуткових організацій. Чинне законодавство також передбачає можливість отримання статусу неприбуткової організації і іншими суб'єктами, зокрема об'єднаннями підприємств у визначених випадках.

Відсутність перешкод у отриманні статусу неприбуткової організації обумовлюється в тому числі врахування всіх необхідних умов ще на стадії створення та реєстрації громадського об'єднання.

Наша компанія надає весь спекти послуг щодо реєстрації громадських об'єднань, в тому числі супровід всіх видів реєстраційних процедур щодо громадських об'єднань, а також послуги щодо отримання статусу неприбуткової організації суб'єктами, які мають право на отримання такого статусу.