На сучасному етапі стрімкого розвитку інформаційного суспільства та науково-технічного прогресу одним із найбільш цінних ресурсів господарюючого суб'єкта є об'єкти права інтелектуальної власності.

Ефектна торгова марка та промисловий зразок оформлення товару є неодмінною складовою успішної реалізації товару, винаходи та корисні моделі мають вирішальне значення у конкурентній боротьбі в інноваційних галузях виробництва, а комп’ютерні програми, які є об'єктами права інтелектуальної власності, для деяких господарюючих суб'єктів є основним джерелом доходу. І це лише окремі приклади комерційного використання прав інтелектуальної власності на відповідні об'єкти із їх величезної кількості, присутньої у повсякденному житті.

Чинне законодавство виділяє наступні об'єкти права інтелектуальної власності: літературні та художні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці.

Правове регулювання набуття та здійснення прав інтелектуальної власності щодо кожного із зазначених вище об'єктів має свою специфіку, яка обумовлює особливості практичного застосування таких об'єктів у комерційній діяльності та некомерційному обігу.

З огляду на зазначене вище охорона та захист прав інтелектуальної власності – важливий аспект діяльності господарюючого суб'єкту.

В цій сфері практики ми надаємо послуги з реєстрації (в т.ч. закордонне патентування) та передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності, а також консультації з усіх питань реалізації та захисту прав інтелектуальної власності.