Публікації

Успішний фінал «кліматичної» справи

У статті йдеться про справу за позовом компанії «Naftrac Limited» (Кіпр) проти Державного агентства екологічних інвестицій України, яка протягом кількох років розглядалася Постійною палатою третейського суду і у якій 4 грудня 2012 року було винесене сприятливе для України рішення. Предметом арбітражного розгляду були питання, пов’язані з виконанням Україною її міжнародних зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 1992 року та Кіотського протоколу до неї 1997 року. Процедура розгляду справи визначалася Факультативними правилами Постійної палати третейського суду для арбітражного розгляду спорів, які стосуються природних ресурсів та/або довкілля.

Читати далі