Публікації

Quo vadis?

Публікація присвячена ролі адвокатури та громадянського суспільства в подоланні негативних явищ правотворчої та правозастосовчої практики в Україні.

Читати далі