Публікації

Наследственный эксперимент

В статье речь идет об особенностях выдачи свидетельства о праве на наследство по форме для действия за границей.

Читати далі

Публичное вступление

Статья посвящена вопросу обязательного членства в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Читати далі

Міжнародно-правові засади функціонування та розвитку громадянського суспільства

Стаття присвячена значенню міжнародно-правових гарантій захисту прав людини та основоположних свобод для функціонування та розвитку громадянського суспільства.

Читати далі

Правовий захист українських дітей в іноземних юрисдикціях

Публікація присвячена особливостям захисту прав українських дітей за кордоном, що зумовлені відмінностями правових систем різних держав, практичними проблемами оформлення документів, недосконалістю законодавства тощо. У публікації також ідеться про досвід Укрінюрколегії у веденні справ, пов’язаних із захистом прав дітей українських трудових мігрантів.

Читати далі

Міжнародне викрадення дітей. Медіація як спосіб вирішення відповідних спорів

У статті йдеться про медіацію як спосіб розв’язання спорів, що виникають у зв’язку з міжнародним викраденням дітей.

Читати далі

Принцип єдиного громадянства. Чому відсутній єдиний погляд?

У статті йдеться про зміст принципу єдиного громадянства в Україні та проблеми його тлумачення і застосування.

Читати далі

Quo vadis?

Публікація присвячена ролі адвокатури та громадянського суспільства в подоланні негативних явищ правотворчої та правозастосовчої практики в Україні.

Читати далі

Захист прав та інтересів дітей, народжених у транснаціональних сім’ях

Стаття присвячена практичним проблемам реєстрації місця проживання і оформлення документів дітей, а також питанням визначення підсудності у справах про позбавлення батьківських прав.

Читати далі

Англійський судовий виклик договірним положенням «бери або плати»

Стаття присвячена останнім тенденціям застосування положення «бери або плати» в англійському праві.

Читати далі

Успішний фінал «кліматичної» справи

У статті йдеться про справу за позовом компанії «Naftrac Limited» (Кіпр) проти Державного агентства екологічних інвестицій України, яка протягом кількох років розглядалася Постійною палатою третейського суду і у якій 4 грудня 2012 року було винесене сприятливе для України рішення. Предметом арбітражного розгляду були питання, пов’язані з виконанням Україною її міжнародних зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 1992 року та Кіотського протоколу до неї 1997 року. Процедура розгляду справи визначалася Факультативними правилами Постійної палати третейського суду для арбітражного розгляду спорів, які стосуються природних ресурсів та/або довкілля.

Читати далі